• EkoDesign - nästa steg mot en hållbar framtid

  Projektet skulle ge ökad kunskap hos designer och produktutvecklare inom området hållbar utveckling, eftersom man såg att det fanns en efterfrågan bland designer inom detta område.

  Projektet avsedde att inleda med ett inspirationsseminarium på temat "Hållbar utveckling" och sedan utveckla en utbildning inom området hållbara affärer.

  En utbildning inom området hållbara affärer har utvecklades.

  Webbplatsen Hållbarhetsguiden lanserades den 4/11 2009. Sajten riktar sig till designer, arkitekter, samhällsutvecklare, produktutvecklare, företagare, studerande, forskare och olika organisationer om designmetodernas roll i arbetet för en mer hållbar utveckling. Den tar besökaren genom djungeln av begrepp så som ekodesign, socialt ansvarstagande, biomimicry och LCA för att slutligen och förhoppningsvis nå målet: att inspirera till handling!  

  Se webbplatsen Hållbarhetsguiden på www.svid.se/hallbarhetsguiden

  När?

  Projektet pågår 2008-2009.

  Finansiärer

  Nutek och deltagande företag

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40