• Eco Design Initiative

  SVID har varit delaktiga i projektet ”Eco Design Initiative” i Kapstaden i Sydafrika.

  Projektet gick ut på att introducera hållbar utveckling inom design för designstudenter i Sydafrika. Insatser som gjordes var utställningar, workshops och direkta insatser ute i kåkstäderna i projektet.

  Mer om projektet

  Läs mer om projektet på www.nokak.com

  Projekttid

  Projektet avslutades den 31/12 201

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40