• Designarena Nord

  Projektet ska öka medvetenheten om designens betydelse för att utveckla produkter, tjänster och miljöer i Norrbotten.

  Syftet är att skapa ett intresse för design och kanske främst industridesign eftersom det i allra högsta grad kan användas som ett kraftfullt konkurrensmedel på marknaden och ett sätt att öka intäkterna.

  Under de närmaste tre åren kommer Centek, på uppdrag av SVID, att driva ett projekt som har fått namnet Designarena Nord. Syftet är att skapa ett intresse för design och kanske främst industridesign eftersom det i allra högsta grad kan användas som ett kraftfullt konkurrensmedel på marknaden och ett sätt att öka intäkterna.

  - Vi erbjuder norrbottniska företag en mängd insatser och möjligheter. Bland annat design i tidiga skeden av innovationsprocessen, riktade insatser mot produkt- och tjänsteföretag, förpackningsdesign samt form- och funktionssatsningar för länets turistanläggningar. Allt i syfte att göra hela regionen mer attraktiv, säger projektledare Helena Jönsson, Centek.

  När?

  Projektet pågår 2008-2010.

  Projektägare

  SVID är projektägare.

  Projektledare

  Centek, på uppdrag av SVID

  Finansiärer

   Nutek/Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

  Mer om Designarena Nord

  Läs mer om Designarena Nord på projektets webbplats

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40