• Design som utvecklingskraft för Stockholmsregionen

  I rapporten "Design som utvecklingskraft för Stockholmsregionen - en plattform" beskrivs vem som gör vad inom designområdet.

  Framsidan till "Design som utvecklingskraft för Stockholmsregionen"

  Rapporten blev klar i juni 2003. Den ger en viss utblick mot andra länder och andra delar av Sverige och beskriver vad som gjorts och tänkts inom området. Rapporten avslutas med en lista på möjliga inslag i ett regionalt designprogram. Bakom rapporten står Stockholms stad, Länsstyrelsen i Stockholm, ESF-rådet i Stockholm i samarbete med SVID och Svensk Form.

  För att förslagen i rapporten ska leda till konkreta åtgärder även inom andra områden där design kan nyttjas, krävs det uppslutning och engagemang från många håll. Förhoppningsvis kommer de tankar och de förslag som presenteras leda till diskussioner i många olika fora. Dessa kan senare i sin tur stimulera till fortsatt arbete för att design skall medverka att skapa tillväxt i Stockholmsregionen.

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40