• Design som grund för en multidisciplinär innovationsprocess

  Vad händer i mötet mellan designer och traditionella industri- och ingenjörsföretag? Hur kan en designer bidra till mer innovativa företagskulturer? I projektet Design som grund för en multidisciplinär innovationsprocess  undersöktes om tillämpande av designmetodik kan bidra till ökad innovationsförmåga i industriföretag och hur sådana innovationsprocesser kan implementeras i företagens ledningsprocesser.

  Vinnova-projekt Design som grund för en multidisciplinär innovationsprocess var ett samarbete mellan SVID och Göteborgs universitet. Målet var att kunna peka på framgångsfaktorer och fallgropar som andra företag kan dra nytta av.

  Ett resultat av projektet är forskare Marcus Jahnkes avhandling där han studerat mötet mellan designer och företag för att synliggöra designerns bidrag i en innovationsprocess.

  Läs mer och ladda ner avhandlingen på https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/33428.

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40