• Design för små och stora samhällen

  Projektet skulle prova och visa hur design med designmetodik och helhetstänkande kan integreras i kommunala tillväxtstrategier.

  Projektsymbol för Design för små och stora samhällen

  Satsningen medverkade till att stärka kommunernas identitet och kommunicera den, samt bidrog till det lokal näringslivets utveckling. Ett pilotprojekt med kommunerna Orsa, Laxå, Västervik och Hällefors pågick från 2003 till 2004. Pilotprojektet hade stöd av NUTEK, Lokal Näringslivsutveckling (LNU) och Arena för tillväxt. SVID medverkade också i ett designprojekt i Åre kommun, med vilken satsning pilotprojektet samverkade.

  Syfte

  Att utveckla en metod för att applicera designmetodik och designprocessen som ett verktyg i kommunal och näringslivsutveckling.

  Målgrupp

  Kommuner, lokalt näringsliv och invånare.

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40