• Design för entreprenörskap

  Projektet var inriktat på utbildning av yrkesverksamma konsulter och designköpare/beställare.

  Det byggde på SVIDs erfarenheter från ca 350 så kallade designgenomgångar och ett Nordiskt Designprojekt som samlade in och vidareutvecklade operationella metoder för att stärka användandet av design som konkurrensmedel i små och medelstora företag.

  Resultaten användes för att skapa ett CD-baserat hjälpmedel för att stödja presentationer och dialoger, "Design i Affärsutveckling, DIA". Det fungerade som ett utbildningsverktyg och uppgraderades löpande under projektet.

  Syfte

  Öka målgruppens kompetens om design som strategiskt konkurrensmedel.

  Målgrupp

   Affärs- teknik- och designkonsulter, designköpare, näringslivsutvecklare och entreprenörsutbildare.

  Nyhetsbrevet Dialog

  Läs Nyhetsbrevet Dialog, ett nyhetsbrev för information och marknadsföring av Design i Affärsutveckling, som är ett bibliotek för designprocessen.

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40