• Design Västerbotten

  Design Västerbotten är en av Sveriges största regionala designsatsningar.

  Design Västerbotten har etablerat ett designcenter på Designhögskolan i Umeå. Inom projektet ingår även ett internationellt utbyte.

  Projektets huvudmål är att:

  • Stärka konkurrenskraften inom näringsliv och offentlig sektor, med design som arbetsmetod.
  • Utveckla kunskapen om design som affärsutvecklingsverktyg.
  • Skapa en arena för affärsutveckling genom design.

  När pågår projektet?

  Projektet bedrivs i första hand under en treårsperiod, men avsikten är att verksamheten ska leva vidare inom ALMI:s ordinarie verksamhet.

  Vem står bakom projektet?

  Design Västerbotten ägs av ALMI Företagspartner Nord AB och finansieras även med EU-medel och av aktörer inom näringsliv och offentlig sektor.

  SVID finns med i projektets styrgrupp.

  Vill du veta mer om Design Västerbotten?

  Läs mer på Design Västerbottens webbplats www.designvasterbotten.se.

  Kontakta gärna Peter Sandström, biträdande projektledare/affärsrådgivare på tel. 090-10 07 93, e-post peter.sandstrom@almi.se

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40