• Workshop i Stockholm

  2012 års deltagare från Tyskland, Polen och Sverige besökte Stockholm.

  Workshop i Stockholm under hösten 2012.

  Rollspel under en workshop.

  Previous Next

  Design EntrepreneurSHIP

  Målet med projektet var att integrera och stimulera användandet av design mellan Tyskland, Polen och Sverige.

  Förutom en nätverksbyggande funktion mellan Sverige, Tyskland och Polen syftade projektet till att föra över kunskap och goda exempel mellan deltagarna och att utveckla de inom affärsutveckling och nationella designtraditioner.

  I projektet, som var 3-årigt (hösten 2011 till och med våren 2014) deltog 30 designer varje år (designstudenter och små och medelstora företag). Totalt utbildades 90 deltagare i nya affärsmodeller med fokus på designprocessens möjligheter.

  Deltagarna träffades under workshopsliknande former och seminarier kring affärs- och designutveckling. Träffarna ägde rum i Tyskland och Polen och avslutades varje år  i Sverige med 2-3 dagars workshop/seminarier/diskussioner i en annorlunda miljö.

  Ladda ner information om projektet här (pdf, 86 Kb)

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40