• City Move Interdesign 2009

  Är det möjligt att flytta ett samhälle? Hur kan det göras på bästa sätt? Hur kan människor involveras i processen? Vad har design med saken att göra?

  Husflytt i Gällivare. Foto: Mats LundgrenUnder historiens gång har vi över hela jorden haft folkvandringar som ofta påverkat utvecklingen dramatiskt. Även idag tvingas människor och hela samhällen flytta. Orsakerna kan idag vara olika: Allt ifrån klimatförändringar, jordbävningar, vattenregleringar, krig eller som i Gällivare-Malmberget - gruvindustrins expansion.

  Hur går man då till väga för att flytta eller skapa helt nya samhällen? Att ta hjälp av designmetoder kan vara ett sätt att nå bra lösningar. Därför genomförde SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, i samarbete med Gällivare kommun, en workshop där man med hjälp av moderna designmetoder ska hitta lösningar för en positiv, trygg och smidig samhällsomvandling med delaktiga invånare. Workshoppen hette City Move Interdesign och genomfördes under två veckor i mars-april 2009 i Gällivare och Malmberget.

  Mer information om projektet

  Mer information finns på www.svid.se/citymove (observera att informationen är på engelska)

  När?

  Projektet pågick 2007-2009.

  Dela sida

  Organisationerna bakom

  City Move Interdesign organiserades av SVID i samarbete med:
  Organisationerna bakom City Move Interdesign (förutom SVID): Gällivare kommun, Länsstyrelsen Norrbotten, Näringsdepartementet, LKAB, Europeiska regionala utvecklingsfonden, icsid IDA.

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40