• Ärlig och entydig kommunikation

  Projektet fokuserade på områdena design management, strategisk profilstyrning, varumärkesvård och lean design.

  Syftet var att de medverkande företagen ska stärka sin konkurrenskraft genom att alla bidrar till effektiv värdeskapande kommunikation för att förtydliga företagets värden och ambitioner. Den nya samstämmigheten skulle komma att gestaltas i produkter, tjänster, miljöer, grafisk kommunikation och beteenden.

  Delresultat av projektet lyftes fram på Elmia Subcontractor 2008.

  För vem?

  Leverantörer inom fordonsbranschen medverkar i projektet.

  När?

  Projektet pågick 2007-2008.

  Finansiärer

  • Nutek
  • Västra Götalandsregionen
  • Elmia
  • SVID
  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40