Det smarta samhället

Sveriges Innovationsriksdag 2019: Det smarta samhället, Karlskrona

Hur utvecklar vi det smarta samhället? Den frågan kommer att diskuteras under konferensen Sveriges Innovationsriksdag i Karlskrona med Claudia Olsson och Tobias Degsell som huvudtalare.

Swedish Incubators & Science Parks bjuder in aktörer från akademi, näringsliv och samhälle till Sveriges Innovationsriksdag 2019.

Sedan 2011 samlar Sveriges Innovationsriksdag kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från politik, näringsliv, akademi och samhälle – de som arbetar med att främja och stärka innovation och näringslivsutveckling för att utveckla branschen och policies med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar.

Sveriges Innovationsriksdag har de senaste åren utgått från utmaningar som cirkulär ekonomi, digital transformation och innovations- och konkurrenskraft.

När?

Den 8–9 maj 2019.

Var?

I Karlskrona.

Arrangörer

Swedish Incubators & Science Parks med NetPort Science Park, Blekinge Business Incubator och Blue Science Park som värdorganisationer.

Mer om Sveriges Innovationsriksdag och anmälan

Läs mer om konferensen och anmäl dig här

Dela sida

På plats från SVID

Vill du träffas för att diskutera innovation och utveckling med design under Sveriges Innovationsriksdag? Kontakta gärna mig!

Kristina Frisk

Kristina Frisk
Vd, SVID

kristina.frisk@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40