Sista ansökningsdag: Design för energieffektiv vardag, utlysning nr 2

Design för energieffektiv vardag är ett forsknings- och innovationsprogram som ska bidra till energisystemets omställning. Programmet drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. 

Programmet utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energiforskning, design och beteendevetenskap för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster. 

Företag, innovatörer och forskare kan söka pengar för att utveckla morgondagens energismarta produkter och tjänster. I utlysning 2, 2018, är fokusområdet Teknik och innovation för resurseffektivivtet och totalt utlyses cirka 15 miljoner kronor. 

Programmet pågår mellan 2018 och 2021.

Vem kan söka till programmet?

Design för energieffektiv vardag riktar sig till alla aktörer, som kan bidra till programmets mål, inom området där energi, design och beteendevetenskap möts. Det kan till exempel vara:

  • företag och designbyråer
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolors design-, samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • institut med anknytning till området
  • övriga aktörer med anknytning till området


Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för utlysning nummer 2, 2018, är onsdag 16 januari, 2019. 

Mer information

Läs mer om Design för energieffektiv vardag på programmets webbplats: designforenergi.se

Se hela utlysning nr 2, 2018, på Energimyndighetens webbplats

Länk till nyhet om utlysning nr 2, 2018: Design och beteende ska bidra till energismarta lösningar

Dela sida

Kontakt

Fredrik Forsman

Fredrik Forsman
Projektledare 

Tel. 08-406 84 46

fredrik.forsman@svid.se

Sofia Beckman

Sofia Beckman
Kommunikatör 

Tel. 08-406 84 47

sofia.beckman@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40