Sista ansökningsdag: Design för energieffektiv vardag, utlysning nr 3

Design för energieffektiv vardag är ett forsknings- och innovationsprogram som ska bidra till energisystemets omställning. Programmet drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. 

Programmet utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energiforskning, design och beteendevetenskap för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster.

Vem kan söka i utlysning nr 3?

I utlysning nummer tre kan företag söka ekonomiskt stöd för att utveckla energismarta tjänster och produkter. Samarbete med andra aktörer uppmuntras – exempelvis andra företag, högskolor och universitet, huvudsökande i denna utlysning ska dock vara ett företag. 

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är onsdag den 22 maj, 2019.

Mer information

Läs nyhet om utlysning nr 3: Sök ekonomiskt stöd för att utveckla energismarta lösningar

Läs mer om Design för energieffektiv vardag på programmets webbplats: designforenergi.se

Se hela utlysningen på Energimyndighetens webbplats

Dela sida

Kontakt

Fredrik Forsman

Fredrik Forsman
Projektledare 

Tel. 08-406 84 46

fredrik.forsman@svid.se

Sofia Beckman

Sofia Beckman
Kommunikatör 

Tel. 08-406 84 47

sofia.beckman@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40