Presentation av Mötesplats Röhsska, Göteborg

Välkommen till en presentation av Mötesplats Röhsska. Hör Nina Due, museichef och Ann Bergström, samordnare för mötesplatsuppdraget berätta om arbetet med uppdraget och vad publiken kommer att möta under 2019. Under kvällen ger även några av museets samarbetspartner, däribland SVID, sin syn på Mötesplats Röhsska och vad det kan betyda för deras verksamheter.

I den nya statliga politiken för området gestaltad livsmiljö, som riksdagen fattade beslut om i maj förra året, lyfts Röhsska museet fram som en möjlig regional mötesplats för design och konsthantverk. Från 2018 har museet i uppdrag från Kulturdepartementet att verka för att utveckla en sådan verksamhet och samverka med lokala, regionala och nationella aktörer inom området. Under hösten påbörjade Röhsska museet arbetet med Mötesplats Röhsska tillsammans med relevanta samarbetsparter inom området.

Program

  • Nina Due, museichef hälsar välkommen
  • Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket berättar om den nya politiken för gestaltad livsmiljö och mötesplatsens roll i ett större sammanhang
  • Ann Bergström, samordnare, Mötesplats Röhsska berättar om vad publiken kommer att möta 2019

Några av museets samarbetspartner ger sin syn på mötesplatsuppdraget:

  • Patrik Wermelin, Tex! by Marketplace Borås/ModebranschGBG
  • Anna Elzer Oscarsson, Svensk Form Väst
  • Björn Siesjö, Stadsbyggnadskontoret
  • Mattias Gunneflo, Sveriges Arkitekter Västra Götaland
  • Axel Norlander, Design Sweden
  • Kristina Frisk, SVID
  • Ulf Dalnäs, HDK – Högskolan för design och konsthantverk

När?

Torsdagen den 11 april 2019 kl. 18:30-20.00

Var?

Auditoriet, Röhsska museeet, Vasagatan 37-39, Göteborg

Mer om Mötesplats Röhsska

Läs mer om evenemanget på Röhsska museets webbplats

Läs mer om Mötesplats Röhsska

Dela sida

På plats från SVID

Vill du träffas för att prata om utveckling med design? Kontakta gärna mig!

Kristina Frisk

Kristina Frisk
Vd, SVID

kristina.frisk@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40