Hur kan vi tillsammans utveckla den smarta och hållbara staden? Almedalen

För att skapa smarta och hållbara kommuner behöver offentliga aktörer, näringsliv, medborgare och akademi tillsammans utveckla nya lösningar och arbetssätt. Men vilka är de största hindren och hur löser vi dem? Finns det någon skillnad om det är en stor eller liten kommun?

Dialogmakarna och Förnyelselabbet på SVID bjuder in till en workshop där du får möjlighet att diskutera och reflektera kring utmaningar och hinder samt arbeta med idéer på hur vi alla gemensamt kan utveckla den smarta och hållbara staden.

Workshopen tar avstamp i hinder och utmaningar som identifieras av en panel inom områden såsom tillgängliggörande och delande av offentliga data, samverkan mellan kommuner, affärsmodeller och innovationsprocesser samt den offentliga upphandlingens möjlighet att skala upp och breddinföra nya lösningar. Utifrån ovanstående hinder genomförs en workshop där du får möjlighet att diskutera och reflektera kring ovanstående hinder samt ta fram förslag och idéer på hur dessa hinder kan vändas till möjliggörare för den smarta och hållbara staden.

Som avslutning får panelen reflektera kring möjligheterna och vad de kan ta med sig i sitt fortsatta arbete.

Medverkande

Niklas Tideklev, Moderator, Dialogmakarna
Pia McAleenan, Facilitator, Förnyelselabbet på SVID
Therese Balksjö, Projektkoordinator City as a platform, RISE

När?

Torsdag den 4 juli, kl 10:45 - 12:00

Var?

Mellangatan 19 (parkering mitt emot), Visby

Mer om evenemanget

Till kalendariet för Almedalsveckan 

Dela sida

Kontakt

Har du frågor om workshoppen? Kontakta gärna mig! 

Pia McAleenan

Pia McAleenan

Projektledare Förnyelselabbet

pia.mcaleenan@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40