Hur kan öppna data och datadriven innovation lösa våra samhällsutmaningar? Almedalen

Med en utveckling där antalet personella resurser i den offentliga sektorn minskar och våra välfärds – och samhällsutmaningar ökar måste vi tänka och göra nytt. Öppna data kan vara en viktig resurs för att stimulera nya innovativa lösningar. Men vilka utmaningar och vilka data ska prioriteras?

Dialogmakarna och Förnyelselabbet på SVID bjuder in till en workshop för att utforska och reflektera kring öppna data och datadriven innovation. Tillsammans med en panel med viktiga strategiska aktörer identifierar vi hinder för att använda data som en strategisk resurs för att hantera olika samhällsutmaningar.

Panelen utmanas också i vilken roll och ansvar de har för att skapa förutsättningar för en bättre fungerande välfärd med hjälp av öppna data och datadriven innovation.

Utifrån identifierade hinder genomförs en workshop där du får möjlighet att tillsammans med andra ta fram förslag och och idéer på hur vi tillsammans kan vända hinder för att använda data som en strategisk resurs till möjligheter. Dessa idéer överlämnas och presenteras för panelen som får avrunda med sina reflektioner om hur dessa möjligheter kan realiseras. Vad kan göras för att skapa mer nytta av våra öppna data? Vad kan vi göra tillsammans?

Medverkande

 • Niklas Tideklev, Moderator, Dialogmakarna
 • Pia McAleenan, Facilitator, Förnyelselabbet på SVID
 • Anna Eriksson, Generaldirektör, DIGG
 • Ann Molin, Projektledare, HackforSweden
 • Daniel Forslund, Ordförande för SKL:s beredning för digitalisering, (L)
 • När?

  Tisdagen den 4 juli 2019, kl. 09:00 - 10.30

  Var?

  DoubleCheck Arena, Mellangatan 19, Visby

  Mer information

  Till mer information i Almedalsprogrammet 

  Dela sida

  Kontakt

  Har du frågor om workshoppen? Kontakta gärna mig! 

  Pia McAleenan

  Pia McAleenan

  Projektledare Förnyelselabbet

  pia.mcaleenan@svid.se

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40