Från nyanländ till nyanställd - Hur säkrar vi kompetensförsörjningen? Almedalen

Sverige behöver spetskompetens för att ligga i framkant och fler i arbetsför ålder att kompensera för en åldrande befolkning. Samtidigt är det krångligt att få arbetstillstånd och det tar i genomsnitt sju år innan en nyanländ kommer i arbete. Kan ny syn på ägarskap av information i kombination med blockchain skapa nya förutsättningar för informationsdelning?

Vår offentliga förvaltning är väl utvecklad men vi saknar både struktur och tradition som främjar samordning mellan offentliga aktörer. Det medför mycket dubbelarbete på kommuner och i myndigheter inte minst i asyl- och etableringsarbetet. För företag som vill anställa utländsk spetskompetens är det en komplex process och tidskrävande för individen, vilket är ett hinder för att attrahera kompetens till Sverige.

Floran av system och strukturer kostar samhället miljardbelopp och hämmar oss i vår utveckling. Kan vi förändra vår syn på individens möjlighet att ha tillgång till och dela information/dokument? Och kan ny teknik skapa förtroende för information och därmed möjliggöra nya samarbetsformer att arbeta simultant hellre än sekventiellt? Om tekniken och viljan finns, vad krävs för att komma vidare?

Välkommen till seminarium med paneldebatt som behandlar olika frågeställningar om hur vi kan få till en effektivare och snabbare handläggning som är både rättssäker och trygg! Evenemanget genomförs av PWC tillsammans med Förnyelselabbet på SVID. Tillsammans har vi under hösten 2018 utforskat hur en blockchainlösning för informationsutbyte skulle kunna funka.

Se vår koncept-/idéfilmen ovan.

Medverkande

  • Peder Sjölander IT direktör Migrationsverket
  • Louise Callenberg, Sektionschef Digitalisering SKL
  • Lars Calmfors, professor emeritus i nationalekonomi på Institutet för internationell ekonomi
  • Anna Eriksson, GD DIGG
  • Henrik Olsson, Blockchainexpert PWC

När?

Tisdag den 2 juli, kl 13:00 - 14:00

Var?

Hästgatan 9, Visby

Mer om evenemanget

Till evenemanget i Almedalskalendariet

Dela sida

Kontakt

Har du frågor om seminariet? Kontakta gärna mig! 

Pia McAleenan

Pia McAleenan

Projektledare Förnyelselabbet

pia.mcaleenan@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40