Logotyp för ERSCP i Barcelona 2019

Deadline: Call for Papers: European Roundtable for Sustainable Consumption and Production

I höst arrangeras den nittonde upplagan av den cirkulära konferensen Roundtable on Sustainable Consumption and Production – Circular Europe for Sustainability: Design, Production and Consumption (ERSCP 2019).

Konferensen ERSCP 2019 går av stapeln den 15–18 oktober i Barcelona och kommer att lyfta diskussioner om arbetet att övergå till ett cirkulärt Europa och möjligheterna att omvandla produktion och konsumtion i Europa till att bli mer hållbart.

Konferensen kommer att behandla rad av olika ämnen, indelade i följande teman:

  • Hållbar konsumtion
  • Cirkulär ekonomi
  • Hållbar industri och affärsverksamhet
  • Hållbarhetsutbildning

ERSCP 2019 kommer att genomföras i ett innovativt format där traditionella presentationssessioner kommer att ge utrymme för diskussioner och debatter, samt samverkande workshops. Utöver möjligheten att presentera paper abstracts välkomnas förslag på olika dialogsessioner. Varje deltagare kan göra högst två paperpresentationer. Här kan du läsa om de olika teman konferensen är uppdelad i och hur du gör för att ansöka om din medverkan .

Läs om de teman konferensen är uppdelad i och hur du gör för att ansöka om att vara med

Läs mer om konferensen ERSCP

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40