Offentliga rummets logotyp

Träffa Förnyelselabbet på Offentliga rummet, Göteborg

Offentliga Rummet är mötesplatsen som ger förutsättningar för att vi tillsammans kan skapa en smartare välfärd. Konferensen är till för dig som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering. Under konferensen håller även Förnyelselabbet i en workshop.

Offentliga Rummet ger dig möjlighet att utbyta erfarenheter och inspireras av hur digitalisering kan bidra till en modern, samverkande och innovativ offentlig verksamhet som skapar största möjliga nytta.

Konferensen belyser nationella strategiska frågor och visar exempel på hur offentlig sektor kan samarbeta över gränserna för att skapa förutsättningar för en smartare välfärd. Det presenteras även konkreta exempel på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med digital verksamhetsutveckling inom offentlig sektor. Du kan till exempel vara verksamhetsansvarig, strateg, utvecklare, projektledare, kommunikationsansvarig, it-ansvarig, jurist eller verksamhetsarkitekt.

På programmet

Under fredagen håller Förnyelselabbet i programpunkten Labb för samhällsutveckling – förbättra för nyanlända barn och unga.

Förnyelselabbet arbetar med komplexa samhällsutmaningar där ingen sitter på svaren. Vi samlar personer från offentlig, privat och ideell sektor. Med användardriven design och kreativa metoder, utforskar vi verkliga behov, skapar och itererar lösningar genom verkliga tester, samt sprider koncept och goda exempel tillsammans med målgruppen. Förnyelselabbet är under en treårs-period finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Mer om Förnyelselabbet

Var?

Svenska Mässan, Göteborg

När?

Förnyelselabbets presentation äger rum kl. 11-11.45 den 25 maj 2018. Till mer info om presentationen

Offentliga Rummet 2018 pågår den 23-25 maj 2018.

Arrangörer

Offentliga Rummet arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och Vinnova i samverkan med Regeringskansliet och eSam. Värd för 2018 års konferens delas av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och de övriga 48 kommunerna i Västra Götaland.

Mer om Offentliga rummet

Till Offentliga rummets webbplats 

Dela sida

Kontakt

Har du frågor? Kontakta gärna någon av oss!

Pia McAleenan. Foto: Caroline Lundén-Welden.

Pia McAleenan, projektledare, Förnyelselabbet

pia.mcaleenan@svid.se

Hanna Andersson

Hanna Andersson, designer, Förnyelselabbet

pia.mcaleenan@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40