Social Innovation Summit, Malmö 14-15 november 2017, Creating Value

Social Innovation Summit, Malmö

Social Innovation Summit samlar entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på stora samhällsutmaningar. Under två dagar identifierar vi framtidsfrågor, arbetar tvärs över sektorer och utvecklar gemensamt ny kunskap om social innovation.

Programmet bjuder på inspiration och expertis inom olika områden på temat Creating Value.

Var?

I Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7a, Malmö

När?

Konferensen pågår den 14-15 november 2017.

Tips! Innovationsguiden och Förnyelselabbet är på plats.

Den 15 november kl. 11.30-12.30 får du ta del av Innovationsguidens arbete när Sara Tunheden och Ulrika Lundin håller en workshop om användarresan. 

"Hur tar man reda på hur det känns att hamna på sjukhus, besöka arbetsförmedlingen eller gå i skolan om man har en diagnos? Jo, genom att göra en användarresa. Användarresan är ett verktyg för att steg för steg förstå kundens/användarens behov och upplevelse av t ex en tjänst eller verksamhet. Tillsammans tittar vi på hur verktyget kan användas i olika sammanhang som ett stöd för att hitta utvecklingspotential och ta fram rätt typ av lösningar utifrån ett användarperspektiv."

Se hela konferensprogrammet

Under årets Social Innovation Summit genomförs även ett pop-up labb, "Summithacket". Labbet kommer att fokusera på en av vår tids stora samhällsutmaningar; integration. "Summithacket" är ett samarbete mellan Förnyelselabbet, Mötesplats Social Innovation och Malmö stad. 

Läs mer om Summithacket

Mer om Social Innovation Summit

Till webbplatsen för Social Innovation Summit 

#sisummit17

Arrangör

Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola

Dela sida

Kontakt

Har du frågor om Innovationsguiden? Kontakta någon av oss!

Sara Tunheden. Foto: Caroline Lundén-Welden.

Sara Tunheden, projektledare och coach i användardriven innovation, Innovationsguiden

sara.tunheden@svid.se

Ulrika Lundin.

Ulrika Lundin, coach i användardriven innovation, Innovationsguiden

ulrika.lundin@svid.se

Har du frågor om Förnyelselabbet? Kontakta gärna mig!

Pia McAleenan. Foto: Caroline Lundén-Welden.

Pia McAleenan, projektledare, Förnyelselabbet

pia.mcaleenan@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40