Sista anmälningsdag: Öppen start i Innovationsguiden

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder nu en öppen start i Innovationsguiden – ett uppskattat och effektivt utbildningsprogram för innovation och utveckling i offentlig sektor.

Idag bygger ofta utveckling på antaganden om vad våra användareoch invånare behöver. Det kan leda till att vi tar fram tjänster som inte efterfrågas eller används.

Nu har ni möjlighet att få stöd i en utvecklingsprocess, från ax till limpa.

Ni får praktiska verktyg och kunskap för att kunna arbeta med användardriven utveckling i er egen verksamhet.

Vi söker nu er som vill utveckla bättre och smartare välfärdstjänster!

För vem?

Erbjudandet riktar sig till alla som är medlemmar i SKL.

När?

Sista anmälningsdatum är den 2 juni 2017

Mer om den öppna starten av Innovationsguiden

Ladda ner hela erbjudandet (pdf, 1,1 Mb)

Till Innovationsguidens webbplats

Om Innovationsguiden

Innovationsguiden är en satsning av SKL på att skapa en skalbar stödmodell för användardriven innovation. SVID har i uppdrag att genomföra projektet.

Kommuner, landsting och regioner får arbeta kring en utmaning de själva har identifierat. Syftet med projektet är att stötta SKL:s medlemmar i att ta sig an en utmaning med hjälp av modellen i Innovationsguiden, att hitta nya innovativa lösningar i kommuner, landsting och regioner och att samtidigt lära sig metodiken.

Innovationsguiden ingår i projektet Användardriven innovation.

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40