Presentation av Förnyelselabbet

Pia McAleenan, projektledare för Förnyelselabbet, kommer att berätta om arbetet med att förbättra livet och vardagen för nyanlända barn och unga.

Tylösandsdagarna

Kompetensutveckling och nya möten för alla i offentlig verksamhet.

Previous Next

Seminarium: Presentation av Förnyelselabbet, Tylösandsdagarna, Tylösand

Välkommen att delta när Förnyelselabbet presenterar sin verksamhet på Mötesplats barn och ungdomar under Tylösandsdagarna.

Pia McAleenan, projektledare för Förnyelselabbet, SVID, kommer att prata om hur vi kan ta hand om barn och ungdomar som är nya i Sverige.

Syftet med Förnyelselabbet är att verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå.

När?

15/5 kl. 11-12 Förnyelselabets presentation.

Se hela programmet för Mötesplats barn och ungdomar (pdf, 135 Kb)

Tylösandsdagarna pågår den 15-17 maj 2017.

Var?

Hotel Tylösand, Tylöhusvägen 28, 302 73 Halmstad

Om Förnyelselabbet

Förnyelselabbet är en sektorsövergripande innovationsplattform för komplexa samhällsutmaningar på nationell nivå. Förnyelselabbets första utmaning är att förbättra livet och vardagen för nyanlända barn och unga. Hur kan vi på bästa sätt ta hand om barn och ungdomar som är nya i Sverige?


Projektet finansieras av Socialdepartementet inom ramen för den nationella samordnarens uppdrag inom den sociala barn- och ungdomsvården. Förnyelselabbets arbete består av att främja användardriven innovation genom att ge användargrupper – barn och ungdomar – en roll som aktiva medskapare i frågor som påverkar deras liv och vardag. En central del i arbetet består också av att föra samman aktörer från olika sektorer som arbetar med samma målgrupp.

Förnyelselabbet består av ett 50-tal ensamkommande ungdomar samt ett 40-tal aktörer som representerar kommuner, myndigheter, näringsliv och ideella organisationer. Labbet är ett initiativ från Sveriges Kommuner och Landsting och processleds av SVID.

Till Förnyelselabbets webbplats

Om Tylösandsdagarna

Tylösandsdagarna är dagar för kompetensutveckling och nya möten för alla i offentlig verksamhet. Dagarna innefattar fristående större konferenser, mindre seminarier och möten inom områden som berör offentlig verksamhet.

Tanken med Tylösandsdagarna är att erbjuda en mötesplats inte bara över kommun-, läns- och regiongränser utan även över områdesgränser. Ett brett programutbud skapar möjligheter för nya möten och erfarenhetsutbyten.

Här ges också möjligheten att möta företag som arbetar med produkter och tjänster mot offentlig verksamhet. Allt detta i en inspirerande och naturskön miljö med möjlighet till rekreation och gemenskap efter konferensdagens slut.

Se hela programmet för Tylösandsdagarna

Arrangör

Tylösandsdagarna arrangeras av Region Kronoberg

Dela sida

Kontakt

Har du frågor? Kontakta gärna mig!

Pia McAleenan. Foto: Caroline Lundén-Welden.

Pia McAleenan, projektledare, Förnyelselabbet

pia.mcaleenan@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40