Innovationsguiden

Seminarium: Innovationsguiden – användardriven innovation i offentlig sektor, Offentliga rummet, Sundsvall

Offentliga Rummet är mötesplatsen som ger förutsättningar för att vi tillsammans kan skapa en smartare välfärd. Konferensen är till för dig som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering.

Offentliga Rummet ger dig möjlighet att utbyta erfarenheter och inspireras av hur digitalisering kan bidra till en modern, samverkande och innovativ offentlig verksamhet som skapar största möjliga nytta.

På konferensen belyser vi nationella strategiska frågor och visar exempel på hur offentlig sektor kan samarbeta över gränserna för att skapa förutsättningar för en smartare välfärd. Det presenteras även konkreta exempel på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

Seminarium om Innovationsguiden

Under ett av delseminarierna kommer Sara Tunheden, projektledare och coach i användardriven innovation, SVID, att berätta om Innovationsguiden.

Innovationsguiden är ett metodstöd och lärandeprojekt som hjälper kommuner, landsting och regioner att arbeta med tjänstedesign och användardriven innovation. Stödet består av en öppen digital plattform och ett utvecklingsprogram där verksamheter genom utbildningsinsatser och coachning på distans tar sig igenom ett skarpt utvecklingsprojekt. Under seminariet får deltagarna testa delar av stödet och ta del av exempel på projekt som gått igenom Innovationsguiden.

Läs mer om  Innovationsguiden

När?

Offentliga rummet pågår den 30 maj – 1 juni 2017.

Den 1 juni kl. 12.45-13.30 håller Sara Tunheden seminarium om Innovationsguiden.

Var?

Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall.

Om Offentliga Rummet

Läs mer om Offentliga Rummet på konferensens webbplats

Arrangörer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sundsvalls kommun, Bron Innovation och VINNOVA i samverkan med Dagens Samhälle.

Dela sida

Kontakt

Har du frågor? Kontakta gärna mig!

Sara Tunheden. Foto: Caroline Lundén-Welden.

Sara Tunheden, projektledare och coach i användardriven innovation, Innovationsguiden

sara.tunheden@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40