Form Symposium

Seminarium: Form Symposium, Stockholm

Klimatförändringarna ställer höga krav på arkitekturen. Hur ska vi bygga för att klara höjda havsnivåer och intensiv nederbörd? Välkommen till Form Symposium, där fem experter berättar om hur vi kan hantera hundraårsregn och översvämningar.

Form Symposium är ett nytt, oberoende och tvärdisciplinärt kunskapsforum som riktar sig till arkitekter, formgivare och stadsplanerare. Det första seminariet pågår under en halvdag och har dagvattenhantering som tema, en av de mest brännande frågorna i klimathotets tid.

Framstående experter från Svenskt Vatten, Veg Tech, Sweco och Stockholms Stad föreläser om nya rön i ämnet, om grönstrukturer och strategier för ökade flöden.

Föreläsare

 • Hans Bäckman, Svenskt Vatten
  Expert inom klimat, dagvatten och VA-rörnät
 • Stefan Hultenius, Veg Tech
  Mark-, vatten- och trädgårdsingenjör
 • Björn Embrén, Stockholms stad
  Trädspecialist
 • Christina Wikberger, Stockholms stad och c/o City
  Ansvarig för ekosystemtjänster och klimatanpassning
 • Staffan Sundström, Sweco
  Landskapsarkitekt med bred erfarenhet av offentliga miljöer
  Konstnären Eva Meyer-Keller ger seminariet en konstnärlig inramning, baserad på performanceverket Cooking Catastrophes. 

Seminarieledare: Emilia Engblad, Form-medarbetare, designer och konstvetare

Moderator: Salka Hallström Bornold, Bitr chefredaktör Form

När?

Onsdagen den 25 januari kl. 13.30-18.30

Var?

I Svensk Forms bibliotek. Svensksundsvägen 13, Skeppsholmen

Kostnad

Biljetterna kostar 650 kr exkl. moms. Lätt måltid och vin ingår.

Här bokar du biljett

Arrangör

Seminariet sker med stöd från Stiftelsen Arkus, som främjar vetenskaplig forskning och utveckling av betydelse för arkitekturområdet. Form Symposium drivs av design- och arkitekturtidskriften Forms redaktion.

Läs mer om Form Symposium

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40