SXSW

Konferens: SXSW Interactive, Austin, Texas, USA

SXSW Interactive är en av världens största och mest inspirerande konferenser kring nya teknologier, nya marknader, media och design.

SVID finns på plats i ett nordiskt samarbete tillsammans med Design Forum Finland och Dansk Design Center. Tillsammans arrangerar vi tre seminarier med föreläsningar och workshoppar som lyfter användandet av strategisk design.

På programmet

10/3 Paneldebatt: "Design your perfect city"

Det första seminariet handlar om design i stadsutveckling och arrangeras i samarbete med Fjord Austin/Chaotic R&D i Austin.

Moderator: Christian Bason, vd Dansk Design Center

Läs mer om Business an un-usual: Design your perfect city

12/3 Paneldebatt/workshop: "Designing empathy in digital health"

Det andra seminariet fokuserar på design av den framtida hälsosektorn. Seminariet arrangeras i samarbete med det finska designföretaget Idean i Austin och Fjord Design/Chaotic R&D.

Moderator: Petteri Kolinen, vd Design Forum Finland

Läs mer om The hospital as playground

13/3 Paneldebatt/workshop: "From waste to profit: Creating business-cases from circular thinking"

Det tredje och sista seminariet fokuserar på design av cirkulära affärsmodeller i tillverkande företag.

Moderator: Alex Liebert, ordförande, SVID

Läs mer om From waste to profit: Creating business cases from circular thinking

När?

Konferensen hålls den 10-14 mars 2017

Workshopparna hålls den 10, 12 och 13 mars.

Var?

Austin, Texas, USA

Mer om konferensen

Läs mer om SXSW Interactive 

Dela sida

Kontakt

Alex Liebert.

Alex Liebert

Ordförande, SVID

alex.liebert@usify.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40