Innovationsguiden

Frukostföreläsning: Innovationsguiden, Stockholm

Vill du veta mer om tjänstedesign i offentlig verksamhet? Kom och ät frukost med Innovationsguiden så berättar de om sin resa hittills!

Tisdagen den 12 december är du välkommen till Innovationsguidens frukostföreläsning där du får höra om Innovationsguidens resa, vilka lärdomar de gjort under resans gång och tipsar om hur ni kan bli ännu bättre på att utveckla er verksamhet tillsammans med de människor ni vänder er till.

Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man utgår från användarens behov och medskapar lösningar tillsammans med dem som tjänsten eller verksamheten är till för. För 1,5 år sedan startade SKL satsningen Innovationsguiden, som drivs av SVID på uppdrag av SKL, för att sprida tjänstedesign som arbetssätt i offentlig sektor. Målet var att tillhandahålla verktyg och metoder för att kommuner och landsting skulle kunna utveckla tjänster som deras användare behöver och efterfrågar.

Innovationsguidens stöd består av en digital plattform, utbildningar och ett 8 månader långt utvecklingsprogram. Vid årsskiftet har nästan 100 projektgrupper från olika delar av landet påbörjat Innovationsguidens utvecklingsprogram och med hjälp av utbildningar och coachning på distans gått igenom Innovationsguidens 6 steg – från "Ringa in" till "Förverkliga". Innovationsguiden är nu ett väl beprövat metodstöd för att hjälpa offentliga verksamheter att på egen hand driva utvecklingsarbete med användardriven innovation eller tjänstedesign.

Vill du ha ett smakprov?

Lyssna på hur tidigare deltagare upplevt Innovationsguidens utvecklingsprogram

När?

Den 12 december kl. 8.30 - 9.30 (frukost serveras från 08.00). .

Var?

Lokalen Torget, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm

Anmälan och kostnad

Anmäl dig här senast den 7 december.
Frukostseminariet är gratis!

Platserna är begränsade – det är först till kvarn som gäller

Dela sida

Kontakt

Har du frågor? Kontakta gärna någon av oss!

Sara Tunheden. Foto: Caroline Lundén-Welden.

Sara Tunheden, projektledare och coach i användardriven innovation, Innovationsguiden

sara.tunheden@svid.se

Ulrika Lundin. Foto: Tobias Fischer

Ulrika Lundin, coach i användardriven innovation, Innovationsguiden

ulrika.lundin@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40