Frukostföreläsning: Förnyelselabbet, Stockholm

Är du nyfiken på hur Förnyelselabbet arbetar, vilka insikter de fått och vad de lärt oss att en bör göra mer av och vad en inte vill göra igen? Kom då till Förnyelselabbets frukostföreläsning!

Vi fick i uppgift att skapa ett nationellt policylabb för komplexa samhällsutmaningar. Förnyelselabbet bildades och har som ambition att underlätta samverkan och innovation utifrån ett användarperspektiv. Nu har vi arbetat med att förbättra vardagen för ensamkommande ungdomar, en komplex målgrupp, i snart ett år.

Var?

Hos SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm

När?

Den 7 december 2017 kl 8.30-10.30.

Anmälan

Anmäl dig till fredrik.olausson@skl.se senast den 30 november.

Väl mött!

Dela sida

Mer om Förnyelselabbet

Förnyelselabbet är ett initiativ från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting och som projektleds av SVID. 

Syftet med Förnyelselabbet är att verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå. 

Till Förnyelselabbets webbplats

Förnyelselabbet på Facebook

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40