SVID och Förnyelselabbet i Almedalen

SVID och Förnyelselabbet kommer att vara i Almedalen. Kommer du? Välkommen till våra aktiviteter!

Förnyelselabbet kommer att delta i evenemang måndag, tisdag och torsdag. Labbet samarrangerar även ett event med Reach for Change – Hack för integration. 

Måndag 3 juli kl. 9.00-14.30

Medborgarcentrerad samhällsutveckling

Allt fler i samhällsdebatten pekar ut användarna, medborgarna eller kunderna som viktiga aktörer. Hur bygger vi gemensam kunskap och underlag för hur design kan få fler att gå från ord till handling mot en mer medborgarcentrerad samhällsutveckling? Vi vill hitta lösningarna tillsammans med dig

Medverkande

 • Usify
 • Piteå Science Park
 • Förnyelselabbet
 • SVID
 • People Powered Future

TIll evenemanget

Tisdag 4 juli kl. 10.00-12.00

Varför ska alla plötsligt "labba"? Om framväxten av labbmiljöer för samhällsutveckling

Att använda designmetoden i labbmiljö för att arbeta med samhällsutmaningar är en växande trend. Runt om i världen startas olika typer av labb-arenor. Vad kännetecknar ett labb, vilka är effekterna, vad kan vi lära av varandra?

Medverkande

 • Mötesplats social innovation
 • Experio Lab
 • ModigMinoz
 • SKL

Till evenemanget

Onsdag 5 juli kl. 9.00-10.00

Det är inte svårt att samverka, men vem tar ansvaret nu?

Sverige fick på kort tid ta emot många flyktingar. Det visade sig inte så svårt att samverka. Men vad händer nu? Vad är det som brister? Hur mäter vi integration och effektiviserar samverkan?

Medverkande

 • Svenska kyrkan
 • Förnyelselabbet

Till evenemanget

Torsdag 6 juli kl. 9.00-10.00

Hur kan sociala innovationer motverka utanförskap och segregation?

Integration är svårt att mäta och när är en person integrerad? Vilka byggstenar finns i integrationsprocessen? Hur kan olika typer av sociala innovationer skapa integration och ett inkluderande samhälle?

Medverkande

 • Svenska kyrkan
 • Förnyelselabbet

Mer om evenemanget

Torsdag 6 juli kl. 8.30-12.00 (publikt kl. 11.15-12.00)

Mindre snack och mer verkstad – var med och skapa integration

I innovationsverkstaden "Hack för integration" tar vi oss an utmaningen att göra det lättare för ensamkommande unga att etablera sig i Sverige. Vi samlar ensamkommande, näringsliv, kommuner, myndigheter och sociala entreprenörer för att utveckla och bearbeta konkreta lösningar.

Medverkande

 • Twitter
 • Reach for Change
 • Förnyelselabbet
 • The Good talents
 • Tele2
 • Kodcentrum
 • Malmö stad

Mer om evenemanget 

Dela sida

Kontakt

Har du frågor om Förnyelselabbet eller vill träffa oss i Almedalen? Kontakta gärna mig!

Pia McAleenan. Foto: Caroline Lundén-Welden.

Pia McAleenan, projektledare, Förnyelselabbet

pia.mcaleenan@svid.se

Vill du träffa SVID i Almedalen? Kontakta gärna mig!

Alex Liebert, ordförande SVID

Alex Liebert

Ordförande, SVID

alex.liebert@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40