Workshop: Digitalt stöd för systematiskt användardrivet innovationsarbete, Stockholm

Välkommen att vara med och prototypa ett digitalt stöd för systematiskt användardrivet innovationsarbete!

Under 2016 har vi i projektet Ökad innovationsförmåga verkat för att sprida kunskap om innovationsledning, tjänsteinnovation och design. Vi har även verkat för att ytterligare undersöka behoven av ökad kunskap och metodik kring systematiskt användar-/marknadsdrivet innovationsarbete.

Genom workshoppar, djupintervjuer och samtal med en mängd olika aktörer har vi fått insikter i ett stort antal behov. Därefter har vi identifierat befintlig kunskap som kan möta dessa behov. Vi har samlat våra resultat i ett digitalt verktyg som vi nu fyller med förklaringsmodeller och metoder för att öka innovationsförmågan inom företag och organisationer.

Vår förhoppning är att det i modellen finns mycket att hämta för alla som är intresserade av att driva innovationsprocesser med användaren i centrum.

Nu vill vi testa modellen och hoppas att du vill vara med!

När?

Vi bjuder in till två testtillfällen, då vi tillsammans går igenom upplägget för att sedan laborera med innehållet och hämta in synpunkter från alla som deltar.

● Måndag 5/12 kl. 10:00 - 13:00
● Måndag 5/12 kl. 17:00 - 20:00

Vi bjuder på kaffe, fikabröd och något att äta.

Var?

I Usifys lokaler på Barnhusgatan 20, plan 4 (vid Norra Bantorget).

Anmälan

Anmäl dig här senast torsdagen den 1/12

Vi ser fram emot att få laborera med dig - vi behöver ditt perspektiv och din kompetens!

Mer om projektet

Syftet med projektet Ökad innovationsförmåga 2016 är att undersöka behovet av innovationsförmåga utifrån ett designperspektiv. Projektet finansieras av Vinnova, med målsättningen att ta fram förslag på hur man kan göra för att stärka innovationsförmågan inom de sektorer och branscher som är kopplade till Vinnovas strategiska innovationsprogram.

De företag och organisationer som är med i de strategiska innovationsprogrammen ska genom detta projekt kunna erbjudas kompetensutveckling i sitt innovationsarbete. Exempel på detta kan vara förslag på innovationsarbete ska lyckas behöver det vara värdeskapande, systematiskt, kontinuerligt, användarvänligt, marknadsdrivet och involverande.

Projektet Ökad innovationsförmåga 2016 tar avstamp i tre tidigare initiativ, även dessa med ett systemperspektiv och användaren i fokus:

  • People Powered Future – ett designprojekt som byggde på den nationella projektet Design för ökad konkurrenskraft
  • Leading innovation – ett projekt för innovationsledning
  • Service Innovation Sweden – ett projekt för tjänsteinnovation

Läs mer om Ökad Innovationsförmåga 2016

Dela sida

Kontakt

Har du frågor om workshoppen?

Kontakta Eva-Karin Anderman

eva-karin.anderman@usify.se

Tel. 073-0515265

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40