Utbildning: Förenkla - helt enkelt. Kalmar

Förenkla - helt enkelt är en utbildning för kommuner som vill utveckla sina företagskontakter. Den riktar sig till chefer, handläggare och politiker som möter företag i sitt arbete.

SVID stödjer Sveriges Kommuner och Landsting i deras utbildning Förenkla – helt enkelt. Utbildningen tar sikte på hur kommuner kan bli bättre på att möta det lokala näringslivet. Deltagare är politiker, chefer och medarbetare från alla relevanta förvaltningar för att bryta stuprören och få med hela kommunen och alla olika verksamheter.

Över 100 kommuner och 10 000 deltagare har sedan starten 2010 genomfört utbildningen. Under hösten 2015 lanseras en vidareutvecklad utbildning där SVID finns med för att stödja kommunerna att hitta nya sätt att förenkla företagens myndighetskontakter. Komplicerade processer ska upplevas enklare för kunden.

Bland annat kommer Ulrika Lundin, SVID, att hålla ett föredrag och en workshop om hur företag kan arbeta med design för att bli mer konkurrenskraftiga.

När?

Den 14 okbober 2016.

Var?

I Kalmarsalen, Kalmar.

Mer om utbildningen, anmälan och kontakt

Läs mer om utbildningen på SKLs webbplats

Arrangör

SKL, Sveriges kommuner och landsting

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40