Sista anmälningsdag: RE:Sources innovationstävling

Har du en idé om hur återvinningen ska bli bättre? Var med i RE:Sources innovationstävling för nya lösningar när det gäller insamling, transporter och beteende. De sju bästa förslagen vinner 100 000 kronor var.

Nästan 9000 ton elavfall hamnar i de svenska hushållssoporna varje år. I Europa tas bara en tredjedel av elavfallet om hand på rätt sätt. Återvinningen av förpackningar i Sverige varierar; över 90 procent av glaset återvinns, men knappt 75 procent av metallen och mindre än hälften av plasten.

Catarina von Matern, projektledare för EcoDesign Circle, SVID, är med i juryn som består av representanter från RE:Source, de finansierande myndigheterna och olika branschorganisationer.

Juryn väljer ut de bästa bidragen som får pitcha sin idé under februari/mars 2017. Då ska man bland annat beskriva potential och utvecklingsbehov hos idén och hur man planerar att använda prispengarna i den fortsatta utvecklingen av idén.

Juryn utser senast i mars 2017 upp till sju vinnande idéer som får 100 000 kr att använda för fortsatt utveckling av tävlingsidén.

När?

15 januari 2017: Sista anmälningsdag
Februari/mars 2017: Pitchning för juryn
30 mars 2017: Vinnarna presenteras

Mer om tävlingen

Läs mer om tävlingen på RE:Sources webbplats

Arrangör

Tävlingen arrangeras av RE:Source, som är Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet. RE:Source stödjer framtagandet av innovationer som kan bidra till effektivare användning av resurser i både samhälle och näringsliv.

Regeringen har gett Vinnova, Energimyndigheten och Formas i uppdrag att satsa på strategiska innovationsområden. Där får företag, myndigheter samt universitet och högskolor ökad möjlighet att samverka inom områden som är strategiskt viktiga för Sveriges internationella konkurrenskraft och för att skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. Det är visionen för RE:Source, som 2015 utsågs till strategiskt innovationsprogram (SIP). 

Läs mer om Re:Source

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40