Seminarium: New Directions for Design, HDK 22 november

Seminarium: New Directions for Design? Göteborg

Välkommen till ett eftermiddagsseminarium med temat "New Directions for Design?". Under seminariet sker utdelningen av Michael Treschow-stipendiet 2016.

Sedan 2003 utdelas Michael Treschow-stipendiet på 100.000 kr till en lovande designstudent. En av förra årets stipendiater var student på HDK. Vi är därför mycket glada över att årets stipendium kommer att delas ut vid HDK i Göteborg och utnyttjar detta till att ordna ett seminarium kring frågan om framtiden för design.

Vem kommer att få stipendiet i år? Intressant fråga är också: Vem kommer att få stipendiet om tio år (vi hoppas att stipendiet fortfarande delas ut då)?

Under de senaste decennierna värderas design allt högre i företag och i den offentliga sektorns organisationer. Design har gått från materiellt baserade produkter till digitala och immateriella tjänster. Öppen och deltagande design gör användarna till med-designer. Vilken roll kommer då utbildade designer att ha i framtiden? Kan vi se några trender i designarbete, designforskning eller i utbildning av designer? I seminariet reflekterar några centrala aktörer kring detta på temat nya riktningar för design.

Seminariet är på engelska.

Arrangörer

Business & Design Lab vid Göteborgs universitet i samarbete med SVID, Chalmers och ADA.

Kostnad och anmälan

Seminariet är utan kostnad, men det finns endast ett begränsat antal platser. Anmäl dig till info@adasweden.se senast den 18 november.

Var?

Aulan, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg

Till karta på hitta.se

Program

14:30 Kaffe och registrering

15:00 Welcome
Ingrid Elam, Faculty of Fine, Applied and Performing Arts

Are we really all designers?
Lisbeth Svengren Holm, BDL och Robin Edman, SVID

Design in one social context: Child Culture Design Carl Johan Skogh, HDK

Design in a technology context: Design Thinking
Lisa Carlgren, Chalmers

Emerging trends in design + management research
Anna Rylander Eklund, HDK

Accounts of ethics of Design
Andrew Whitcomb, Veryday

16:30 Paus med förfriskningar

16:45 Design as a catalyst for change
Henning Rylander Eklund, HDK

Policy designer: New roles for designers in public organizations
Christian Bason, Danish Design Centre 

Paneldiskussion under ledning av Christian Bason:
What roles will designer play in the near and far future?
I panelen: Michael Treschow, Anna Rylander, HDK, Annie Hjälmeford, HDK, Johnny Friberg, HDK, Maria Elmquist, Chalmers, Ulises Navarro Aguiar, Handelshögskolan

17:50 Utdelning av Michael Treschow-stipendiet 2016
Robin Edman, SVID och Michael Treschow. Årets stipendiat om "new directions for design".

18:25 Synthesis of design and management in Education
Per Cramér, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 

18:40-19:00 Mingel

Deltagande talare och diskutanter

 • Andrew Whitcomb, design researcher, Veryday
 • Anna Rylander Eklund, HDK, lektor i design management,
 • Annie Hjälmeford, masterstudent, Child Culture Design, Michael Treschow-stipendiat 2015
 • Carl-Johan Skogh, HDK, lektor i produktdesign, programansvarig Child Culture Design
 • Christian Bason, VD, Dansk Designcentrum
 • Henning Rylander Eklund, HDK, lektor i design, programansvarig Business & Design
 • Ingrid Elam, Konstnärliga Fakulteten Göteborgs universitet, dekan, professor i litterär gestaltning
 • Johnny Friberg, HDK, lektor i design, enhetschef institutionskollegiet design
 • Lisa Carlgren, Chalmers, lektor, avdelningen för Innovation och R&D Management
 • Lisbeth Svengren Holm, BDL/HDK, professor i design management, Föreståndare Business & Design Lab
 • Michael Treschow
 • Per Cramér, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, rektor
 • Robin Edman, VD, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
 • Ulises Navarro Aguiar, industridesigner, DESMA doktorand, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
 • Du – deltagare i diskussionen
Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40