Finansiering

SVID finansieras i huvudsak via ett verksamhetsbidrag från Tillväxtverket, som har Näringsdepartementets uppdrag att stärka företagens konkurrenskraft och utveckling och underlätta företagande och entreprenörskap i Sverige.

För att driva utvecklingsprojekt söks extern finansiering såsom EU-medel, andra offentliga medel och deltagande företag och organisationer.

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40