Designmetodik gör skillnad

Idag står vi inför stora utmaningar där bland annat en globaliserad marknad, regioner i behov av förändring, snabb teknisk utveckling, en åldrande befolkning och miljö- och klimatförändringar kräver nya arbetssätt och lösningar. Med hjälp av designmetodik kan de som påverkas av en förändring på ett systematiskt, kreativt och konstruktivt sätt involveras i utvecklingsarbetet. Detta oavsett om användarna av tjänsten, processen eller produkten är medborgare, kunder, patienter eller personal.

När utvecklingen bedrivs tillsammans med användarna blir lösningarna mer relevanta. På så sätt ökar designmetodik företagens konkurrenskraft och innovationsförmåga samt skapar värden inom stora utvecklingsområden i hela samhället.

Vi vet till exempel att:

Företag som arbetar på strategisk nivå med design:

  • Har starkare varumärken
  • Är 5 gånger mer innovativa
  • Har högre export
  • Är 50% mer lönsamma

Effekten av att använda design i offentlig sektor leder bland annat till:

  • Att de verkliga behoven hos medborgarna identifieras
  • Att mer relevanta tjänster som svarar mot medborgarnas behov utvecklas
  • Ökad kundnöjdhet
  • 50-90-procentiga resurseffektiviseringar med samtidiga kvalitetslyft i vården och omsorgen

När designmetodik används i utvecklingsarbete inom offentlig sektor leder det även till positiva effekter för näringslivet, bland annat genom att:

  • Mer relevanta och användbara myndighetstjänster utvecklas
  • Upphandlingar som bygger på en analys av vad som skapar värde för medborgaren stärker företagens affärsmodeller i förhållande till den globala konkurrensen
Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40