Bussfärd längs Vindelälven

MOBEVIs designprojektledare - Anna Grönros och Magnus Lif från ÅF

Renforsen vid Vindeln

Till Vindeln är det ganska lätt att ta sig med kollektivtrafiken från Umeå, men vidare norrut blir det svårare.

Sorsele busstation

JK Event i Ruksele

Besök på JK Event i Ruksele och den anläggning Jon-Krista Jonsson bygger upp med koppling till tamrenar och samisk kultur

Ruskele livs

Diskussion med Ruskele livs om deras utmaningar och möjligheter

Workshop i Ammarnäs

Projektgruppen jobbade med att tydliggöra mål och den effekt man vill uppnå.

Previous Next

Spännande möten längs Vindelälven i MOBEVI

Vägen mellan Ammarnäs och Umeå slingrar sig längs Vindelälven, Sveriges enda oreglerade älv. Området är unikt på många sätt och kandiderar om att bli ett biosfärområde, vilket innebär att det skulle vara ett modellområde för hållbar utveckling. Projektet MOBEVI syftar till att förbättra kommunikation och mobilitet längs väg 363 som sträcker sig mellan Ammarnäs i norr ner till Umeå.

Vid kickoffen i november åkte projektgruppen längs sträckan för att få en bild av området. De stannade längs vägen och pratade med företagare om deras utmaningar i att bedriva verksamhet och besöksnäring i det här området. Varje år kommer även cirka 35000 utländska studenter till Umeå för att studera, och de har ett stort intresse att upptäcka naturen norrut. 

Utmaningar i området

- Exempel på utmaningar i området är bland annat att lösa en obruten kylkedja för matvarutransport ner till Umeå för vidare transport ut i landet. En annan utmaning är att tillgodose ett hållbart resande till fjäll och älv från Umeå, säger Bianca Byring, projektledare på Region Västerbotten och projektledare för MOBEVI.

Samtal med lokalbefolkning och företagare 

Under resan fick gruppen bland annat veta mer om besöksnäringen i Tavelsjö och om byaföreningens aktiviteter och utveckling. Karin Fällman från Gold of Lapland berättade om biosfärområdeskandidaturen, och på Naturum i Ammarnäs hölls diskussioner om besökares härkomst, reseanledningar och rörelsemönster. I Rusksele visade Jon-Krista Jonsson, Vd för JK Event, den anläggning han håller på att bygga upp med koppling till tamrenar och samisk kultur. Projektgruppen besökte även Sorsele busstation, resaturang Wild River vid Mårdseleforsen och tittade på byn Hällnäs och deras grönsaksodlingar. 

I Ammarnäs hölls också en workshop där projektgruppen jobbade med att tydliggöra mål och den effekt man vill uppnå, för att säkerställa att man fokuserar på rätt saker.

Design ska hjälpa till att utveckla hållbara lösningar

Fredrik Forsman, projektledare på SVID, finns med i styrgruppen för projektet. Hans roll har varit att tydliggöra designprocessens styrkor och verktyg, och stödja i upphandlingsförfarandet av designtjänster.

- Design kan i det här projektet hjälp till att identifiera de verkliga utmaningarna och utveckla hållbara lösningar för de som använder stråket kontinuerligt, både för näringsliv och besöksnäring, säger Fredrik.

Resan gav projektgruppen konkreta insikter i de boendes och företagares situation längs stråket och de utmaningar som de har. 

Förstudien MOBEVI pågår under 2018 och 2019 och har en budget på 1,4 MSEK. Projektet finansieras av Tillväxtverket, Trafikverket och Region Västerbotten.

Läs mer om projektet Mobevi här

Dela sida

Kontakt

Har du frågor? Kontakta gärna mig!

Fredrik Forsman

Fredrik Forsman
Projektledare 

Tel. 08-406 84 46

fredrik.forsman@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40