Noggranna genomgångar

Moderatorerna gick igenom varje delmoment och förklarande syfte och mål för uppgiften.

Givande grupparbeten

Varje grupp arbetade enskilt med sina olika case, med stöd och bollplank från moderatorerna för input vid behov.

Förenade krafter

Olika spetskompetenser bland deltagarna möjliggjorde flera infallsvinklar och positiv dynamik i grupperna.

”Högt i tak”

Grupperna löste problematiken kring hållbarhet i sina produkter med givande briefings.

Kreativa porträtt

Deltagarna fick porträttera varandra i skisser som ett steg i att öppna upp sina sinnen för nya banor och tankar.

Post-its som redskap

Som en del i hållbarhetstänket fördes tankar, lösningar och noteringar ner på post-its som sen flyttades och återanvändes för de olika delmomentens skeden.

Redovisning i omgångar

Vid de avslutade etapperna fick grupperna redogöra hur de tänkt och varför, i sina lösningar mot nästa steg i processen.

Delad passion för en bättre framtid

Entusiastiska deltagare diskuterade cirkulära system för produkter och hur man driver hållbar innovation i praktiken.

Lösningsorienterade diskussioner

Deltagarna diskuterade kring de potentiella lösningar de kommit på och skalade sedan ner dem till några få fokusområden mot en cirkulär ekonomi kring exempelprodukten.

Previous Next

Workshop i cirkulär ekonomi inspirerade både företagare och designer

I början av november arrangerade SVID en kurs i cirkulär ekonomi för små och medelstora företag. Närmare trettio personer fick genom fiktiva case ökade insikter i cirkulär ekonomi och hur man kan arbeta för en mer hållbar framtid.

Inom EU-projektet EcoDesign Circle anordnades en tvådagars interaktiv och produktiv hands-on-workshop i cirkulär ekonomi som riktade sig till en blandning av personer med olika bakgrund som produktdesigner, ingenjörer och entreprenörer som alla var intresserade av att lära sig att anta miljövänlig praxis och dra nytta av de möjligheter som uppstår runt den cirkulära ekonomin.

Deltagarna fick lära sig hur man skapar cirkulära system för produkter och tjänster och hur man driver hållbar innovation i praktiken.

- Kreativiteten flödade och deltagarna analyserade användarbehov, formulerade en designutmaning och utvecklade egna cirkulära lösningar, affärsmodeller och prototyper kring sin exempelprodukt, säger Anna Velander Gisslén, projektledare och kommunikationsansvarig för projektet EcoDesign Circle på SVID.

Användbara tips för framtiden

Målet med kursen var inte att utveckla den perfekta lösningen utan att förstå designprocessen för cirkulära system och för att lära känna de verktyg man kan använda i sitt eget företag för att ta ett steg mot cirkulär ekonomi och en hållbar framtid. Deltagarna arbetade intensivt och redogjorde i slutet av varje uppgift sina tankegångar och tillvägagångsätt för hela gruppen.

Givande upplägg för kunskapsutbyte och kreativitet

Feedbacken från deltagarna var positiv. "Tack för workshoppen, nyttig och intressant samt bra folk. Intensivt teamwork.", "Superinspirerande och lärofyllda dagar" och "Tack återigen för en lärorik och intressant kurs, jag är glad att jag fick plats!", var några av reaktionerna.

- Enligt vår uppfattning gick utbildningen i sig väldigt bra, deltagarna matchade exakt vår målgrupp, de var väldigt engagerade och vi fick värdefull feedback på kursen, säger Christian Clemm, en av kursens facilitatorer.

Om Learning Factory Ecodesign

Workshoppen Learning Factory Ecodesign har arrangerats i flera länder i Europa under det pågående projektet, men anordnades denna gång för första gången i Sverige.

Kursen är utvecklad av ekodesignexperterna Tapani Jokinen och Max Werdele på Fraunhofer IZM och faciliterades av SVID och Fraunhofer IZM, inom projektet EcoDesign Circle.

Läs mer om EcoDesign Circle

Dela sida

Kontakt

Vill du veta mer om Learning Factory Ecodesign eller EcoDesign Circle? Kontakta gärna mig.

Anna Velander Gisslén

Anna Velander Gisslén
Projektledare och kommunikationsansvarig EcoDesign Circle 

Tel. 08-406 84 46

anna.velander-gisslen@svid.se

Finansiärer

Learning Factory Ecodesign har tagits fram inom projektet EcoDesign Circle. 

EcoDesign Circle finansieras av Interreg Baltic Sea Region och European Regional Development Fund.

EcoDesign Circle, Interreg Baltic Sea Region European Regional Development Fund

Mer om EcoDesign Circle

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40