Nordic Design Resource - varför?

Under de senaste tio åren har design genomgått i en omfattande förändring. Design omfattar idag discipliner som designtänkande, servicedesign, strategisk design och digital design, och omfattar i allt högre grad kompetenser från andra yrken. Design är inte bara en bransch, utan en förutsättning för tillväxt och innovation inom alla branscher.

Många studier visar att designer, och designmetoder och tillvägagångsätt, ger värde för företag och offentliga organisationer. Design är inte längre bara en slutprodukt eller tjänst. Design är en process och ett tankesätt som kan leda till nya system och nya affärsmodeller, och design kan även hjälpa oss att lösa stora globala utmaningar.

I oktober 2018 lanserade managementkonsulten McKinsey rapporten "The Business Value of Design". I en studie av omkring två miljoner finansiell data och 100 000 olika aktiviteter kopplade till design över fem år i olika länder och i tre olika sektorer finner McKinsey att designledda företag hade 32 procent högre intäkt och 56 procent högre totalavkastning till aktieägarna jämfört med andra företag.

Design är 2000-talets råmaterial...

Design har alltid varit en nyckel till problemlösning, förnyelse och innovation. Men under de senaste tio åren har design genomgått en omfattande omvandling både i Norden och internationellt. Design omfattar idag discipliner som designtänkande, tjänstedesign, strategisk design och digital design, och inkluderar i allt högre grad färdigheter från andra yrken. Med denna utvidgning av designområdet skapar designer värde inom ett större område i näringsliv och i samhälle. Man kan argumentera för att design är källan - råmaterialet - för framtida tillväxt, liksom oljan var för den industriella revolutionen under det förra århundradet.

Vi måste säkra ett starkt utbud av design för att både kunna möta den växande efterfrågan, men också höja ribban för vad design kan erbjuda i tider av globalisering, digitalisering och ny teknik.

Hittills har vi inte haft någon representativ översikt av designbranschen som resurs i de nordiska länderna och därför har vi inte haft någon möjlighet att veta om designkåren kunnat möta den växande efterfrågan på design. Detta beror delvis på att det inte funnits någon gemensam definition av en designer, vilket gjort det svårt att samla relevant data och analysera utvecklingen inom designområdet.

De nordiska designcentren har två stora delar gemensamt, 1) vi arbetar för att motivera efterfrågan på design och visa på och experimentera med designorienterat värdeskapande, 2) vi saknar en uppdaterad översikt över utbudssidan av design.

Syftet med denna studie är att ge en mer varierad bild av designer år 2018. Hur många designer finns det? Vilka kompetenser har de? Var jobbar de? Och vad är deras roll i samhället?

All data, nordisk liksom nationell, hittar du på nordicdesignresource.com
Läs även: Nordic Desig Resource: Hur?

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40