Grupp av människor vid bord som diskuterar.

Utveckla ditt företag – nu söker vi fler grupper till Designdrivet

Designdrivet är en utbildning för små och medelstora företag som vill bli mer innovativa och skapa produkter och tjänster som löser användarens och kundernas verkliga problem och behov. Vi söker nu fler deltagare till nästa års utbildningar. Anmäl ditt intresse idag!

- Vi vill sprida budskapet om designmetodikens styrka i innovations- och näringslivsutveckling till fler. Design handlar inte bara om själva utformningen av en produkt eller tjänst, utan om hela processen från att förstå användaren eller kunden fram till den nya produkten eller tjänsten, säger Kristina Frisk, vd på SVID.

Vilka riktar sig utbildningen till?

Designdrivet riktar sig till etablerade företag, startups och innovatörer. Vi riktar oss även till intermediärer, exempelvis inkubatorer och andra organisationer som samlar ett antal lokala företag eller startups från sina nätverk till en utbildningsgrupp. Vi utbildar även de som har daglig kontakt med företag, som till exempel näringsutvecklare i kommuner och regioner, så att de kan sprida designmetodiken till fler.

- Vi för nu diskussioner om att starta nya grupper tillsammans med bland annat Almi, näringsutvecklare i olika kommuner och regioner, och branschföreningar. Men vi vill ha in fler, så tveka inte att höra av er om ni är intresserade, säger Kristina Frisk.

Vi söker just nu också företag i Stockholmsregionen som vill ingå i en specialiserad Designdrivet med fokus på cirkulär ekonomi, där du får lära dig att kombinera designmetodik med cirkulära affärsmetoder.

Mer om Designdrivet

Utbildningen har tre fysiska träffar under en period på fyra månader. Mellan träffarna får deltagarna coachning på distans. Deltagarna arbetar med de problem och behov som det egna företaget behöver en lösning på. De lär sig att lösa dessa med hjälp av designmetodik, en väl beprövad utvecklingsmetodik.

Utbildningskostnaden är 5000 kr (exkl moms) per företag, och två personer från varje företag får delta. Designdrivet delfinansieras av Tillväxtverket.

Läs mer om Designdrivet här

Läs artiken Designdrivet ger kunskap och inspiration till förändring

Dela sida

Vill du vara med i Designdrivet eller samla ihop en grupp från ditt nätverk?

Tveka inte att kontakta mig!

Kristina Frisk

Kristina Frisk
Vd 

Tel. 08-406 84 44

kristina.frisk@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40