Sökes: Designkompetens till förstudie

Nu upphandlar Region Västerbotten och Umeå kommun designkompetens till en förstudie där SVID finns med i styrgruppen.

Avtalet gäller ett designlednings- och designuppdrag inom ramen för förstudien MOBEVI, där designprocessen är central.

Sista anbudsdag är den 18/10, och sista dag för att ställa frågor kring upphandlingen är den 11/10.

Till Umeå kommuns upphandlingsdokument med all information om upphandlingen

Om MOBEVI

MOBEVI, Mobilitet och transporter för besöksnäringen efter Väg 363 och Vindelälven-Juhtatdahka, är en förstudie som genomförs av Region Västerbotten i samarbete med masterstudenter från Designhögskolan. Förstudien kommer att förbereda ett test av en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror i stråket och får stöd av Tillväxtverket och Trafikverket.

SVID finns med i styrgruppen och kommer att stötta projektet i designprocessen. Under hösten kommer en introduktion i designprocessen och olika metoder att hållas med styrgrupp och referensgruppsmedlemmar.

Mer om MOBEVI

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40