SVID och Svensk Form stärker sitt samarbete

Den 1 januari flyttar SVID in i lokaler i samma hus som Svensk Form på Skeppsholmen i Stockholm. Detta är ett led i det ökade samarbetet mellan organisationerna.

I regeringens proposition Gestaltad livsmiljö, en ny politik för arkitektur, form och design, står det att SVID och Svensk Form har en uppgift att samla designområdet.

- Vi ser starka samverkanseffekter i och med flytten. Vi kommer fortfarande att vara olika organisationer med olika uppdrag och huvudsakliga målgrupper, men kommer att arbeta för ökad samverkan, bland annat kring designs roll i hållbarhet, säger Kristina Frisk, vd för SVID.

- För Svensk Form innebär inflyttningen av SVID positiva synergier och att vi tillsammans blir en starkare samlande röst inom designområdet som kan påverka samhället i hållbar riktning, säger Mats Widbom, vd för Svensk Form.

En annan del av samverkan är, att SVID och Svensk Form numera även har representanter i varandras styrelser. Samtal om stärkt samarbete förs också med ytterligare designorganisationer för att stärka rösterna som talar om vikten av design.

- Vi vet att design är ett kraftfullt verktyg för innovation och förändringsarbete. Design utgår från människans verkliga behov och har förmågan att visualisera framtiden och föreslå nya lösningar på komplexa problem. Därför känns det extra viktigt för oss att berätta om hur det kan användas i den stora omställningen mot ett hållbart samhälle – miljömässigt, socialt och ekonomiskt, säger Kristina Frisk, vd SVID.

Ny adress

SVIDs nya adress från och med den 1 januari 2019 är Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm.

 

(Foto på Kristina Frisk: Caroline Lundén-Welden. Foto på Mats Widbom: Julien Bourgeois.)

Dela sida

Kontakt

Har du frågor? Kontakta gärna mig!

Kristina Frisk
Vd 

Tel. 08-406 84 44

kristina.frisk@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40