Ny nordisk undersökning: Vem är designer?

Nu pågår en unik kartläggning av nordiska designer – hur och var designer arbetar, och vilket värde de tillför. Undersökningen görs i ett samarbete mellan SVID och fyra andra designorganisationer i Norden. Välkommen att delta i undersökningen!

Undersökningen riktar sig till alla som är designer.

Med det menar vi:

- Personer från alla områden som använder kunskaper och metoder i design
- Personer med eller utan formell designutbildning
- Personer med designkunskap som inte använder den just nu (till exempel på grund av att de arbetar i ett annat område eller är arbetslösa).

Pågår till den 28/9 (obs förlängt datum)

Undersökningen pågår till och med fredagen den 28 september.

Delta i undersökningen här 

Ska ge förståelse av designområdet i Norden

Undersökningen "the Nordic Design Resource" är den första omfattande studien av nordiska designer. Undersökningen ska ge insikter om hur och var designer arbetar i en nordisk kontext, och vilken typ av värde de skapar. Dessa insikter är viktiga för att ge en större förståelse av designområdet i de nordiska länderna.

Samarbete mellan fem designorganisationer

Undersökningen genomförs i ett samarbete mellan fem nordiska designorganisationer: Dansk Design Center, DOGA - Design og arkitektur Norge, Design Forum Finland, Iceland Design Centre och SVID. Undersökningen är delfinansierad av Nordic Innovation och genomförs av Seismonaut.

Läs mer om projektet på Dansk Designcenters webbplats 

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40