Vernissage i Vaggeryd

Hur skulle det se ut med en drömtimme per vecka? Där elever får möjlighet att träffa yrkesverksamma inom yrken som de är intresserade av och ställa frågor om hur man kommit dit och hur en vanlig dag ser ut?

Material för återbruk

En bråkdel av det material som finns att återbruka i Vaggeryds lokal Remida.

Previous Next

Labb ska förbättra familjesamverkan för och med nyanlända elever i Vaggeryds kommun

Vad behöver en nyanländ elev och föräldrar känna till om skolan innan den första skoldagen? Och vad behöver lärare och elever veta innan en ny elev knackar på dörren till lektionssalen? På uppdrag av Skolverket driver Förnyelselabbet på SVID tillsammans med Vaggeryds kommun ett labb för att skapa en bättre familjesamverkan mellan elever, lärare och föräldrar i Vaggeryds kommun.

I januari påbörjade Förnyelselabbet arbetet tillsammans med Skolverket och Vaggeryds kommun. Målet är att tillsammans med elever, föräldrar och personal ta fram nya arbetssätt för familjesamverkan med utgångspunkt i de behov som vårdnadshavare, barn och skolpersonal har.

- Genom att besöka skolor och förskolor där vi pratat med elever, lärare och föräldrar har vi fått en god förståelse över vilka behov som finns hos de olika målgrupperna, säger Pia McAleenan, projektledare för Förnyelselabbet på SVID.

- Det var framför allt några områden som stack ut lite extra. Till exempel hur en nyanländ familj förbereds innan skolstart och inför första skoldagen, men också hur situationen är väl på plats i skolan, säger Pia McAleenan.

Tog fram idéer om framtiden

I maj träffade Förnyelselabbet barn, elever, pedagoger, föräldrar och tjänstemän som fick arbeta med just dessa utmaningar. Under workshoppen fick de möjligheten att tänka fritt kring dessa utmaningar och skapa lösningar med återvunnet material från Remida, kommunens egna pedagogiska återbrukslokal. Några av idéerna som togs fram av barnen handlade om framtiden och hur man kan förbereda sig på bästa sätt.

Många elever upplever att det inte finns utrymme att drömma om framtiden i skolan. En av ideérna för att motverka detta kallades "Drömtimmen", där det ges möjlighet att åka på studiebesök och få besök av yrkespersonligheter som barnen själva vill. En annan idé handlade om möjligheten att tillsammans laga fika i klassen för att bättre välkomna en ny elev, säger Pia McAleenan.

Även de äldre fick på samma sätt sätta in sig i frågorna och arbeta med händerna. Många skratt och ett flitigt arbete med många diskussioner, men framförallt ett ihärdigt görande.

– Det har varit en fantastiskt spännande dag, och jag tar med mig att alla steg är viktiga. Inte prata för mycket, utan våga göra mer, säger Per-Erik Lorentzon, barn- och utbildningschef i Vaggeryds kommun.

Testar idéerna i nästa steg

Under dag två öppnades lokalen upp och det blev vernissage med samtliga idéer. Föräldrar, skolelever i alla åldrar och lärare och fick möjlighet att betygsätta idéerna utifrån sina perspektiv.

- Många idéer fick höga betyg, men vi tar med oss med samtliga tillbaka hem för att analysera och bygga vidare. Efter sommaren åker vi ned till Vaggeryd en än gång för det fortsatta arbetet, vi går då in i en testa-period. Ett väldigt spännande arbete, säger Pia McAleenan.

Vill du veta mer om Förnyelselabbet?

Läs mer om labbet på fornyelselabbet.se

Dela sida

Kontakt

Har du frågor om Förnyelselabbet? Kontakta gärna mig!

Pia McAleenan. Foto: Caroline Lundén-Welden.

Pia McAleenan

Projektledare, Förnyelselabbet, SVID

pia.mcaleenan@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40