Designdrivets pilotgrupp

Elva små och medelstora företag får prova på design i SVIDs nya utbildningsprogram.

Designmetodik

Företagen får både teori och praktik genom designprocessen - att förstå, definiera, idégenerera, prototypa, testa och implementera.

Med case från den egna verksamheten

- Vi tror att man lär sig bäst när man får göra själv, säger Fredrik Forsman, projektledare på SVID.

Unik möjlighet för företag

- Vi ser detta som en unik möjlighet att få mer inspiration och verktyg för vår produktutveckling, säger Susanne Adolfsson, Product Manager på Finess Hygiene.

Övningar

Deltagarna får öva sig i designmetodik. Den första träffen handlade om att definiera utmaningar.

För att öva på att ha direktkontakt med sina kunder, fick deltagarna prova på att intervjua personer "på stan".

Grupperna diskuterade sedan kring vilka insikter de fick i intervjuerna.

Previous Next

Designdrivet – ny utbildning ska öka innovationsförmågan i små och medelstora företag

Hur kan man utveckla sitt företag med hjälp av designmetodik? Det fick elva små och medelstora företag i Kinda kommun fundera över när de fick prova på design i SVIDs nya utbildningsprogram Designdrivet.
- Vi lär företagen att bli mer innovativa genom att skapa varor och tjänster som utgår från kundernas verkliga problem och behov, säger Kristina Frisk, vd på SVID.

Syftet med utbildningen är att ge företagen stöd i en utvecklingsprocess i det egna företaget. Utbildningen bygger på designmetodik, där företagen får arbeta med exempel från den egna verksamheten.

Deltagarna i pilotomgången kommer från företag i Kinda kommun, och spänner över allt från två till hundra anställda, och från så vitt skilda verksamheter som hotellnätter till superabsorberande sjukhusprodukter. Tanken är att de utöver utbildningen i sig ska få stöd av det nätverk som bildas tillsammans med de andra deltagarna.

Ska bygga kunskap och motivation över tid

Utbildningen består av tre fysiska träffar fördelat över sex månader, coachstöd och ett digitalt stöd. Allt för att deltagarna ska få igång utvecklingsarbetet och kunna bygga upp kunskap och motivation i företaget över tid.

- Vi tror att man lär sig bäst när man får göra själv. Därför får deltagarna arbeta med de problem och utmaningar de har i sina egna verksamheter, säger Fredrik Forsman, projektledare på SVID.

Gav nya infallsvinklar och verktyg

Flera av deltagarna har gett feedback på att uppstartsdagen var både givande och lärorik. En av dem är Susanne Adolfsson från Finess Hygiene AB som är ett företag som ska få hjälp i Designdrivet.

- Vi ser detta som en spännande utmaning och en stor möjlighet att få nya infallsvinklar och verktyg som kommer hjälpa oss med att stärka Finess som företag och varumärke, säger Susanne Adolfsson.

Vad hoppas ni på att få ut av att vara med?

- Vi hoppas på att få mer kunskap om hur vi ska jobba på ett effektivt och strukturerat sätt samt hantera ekonomiska resurser på ett klokt sätt. Vi hoppas kunna inspireras både av de övriga deltagna och SVID. Vi ser detta som en unik möjlighet att få mer inspiration och verktyg för vår produktutveckling, säger Susanne Adolfsson.

- Vi vill även kunna nyttja det nätverk som vi faktiskt blir en del i och med detta projekt.

Vad tyckte du om den första utbildningsdagen?

- Det var mycket inspirerande och välorganiserat och vi gick hem men huvudet fullt av nya idéer och inspiration för framtida utmaningar, säger Susanne Adolfsson.

Följeforskare ska utreda innovationstakten

Utbildningen i Kisa är en pilotomgång som finansieras av Tillväxtverket med stöd av Region Östra Mellansverige. Vi har även stort stöd av Kinda Växtkraft, som samordnar företagen på plats. Grupperna ska följas av en följeforskare som ska titta på hur angreppssättet fungerar med företag.

- Genom åren har olika sorters insatser prövats, och den här typen av utbildningsinsats har fått brett genomslag i offentlig sektor. Därför ska det bli intressant att förstå hur den fungerar med företag, säger Stefan Holmlid, professor i design med inriktning mot tjänster, Linköpings universitet.

De deltar i pilotomgången

Mer om Designdrivet

Vill du också vara med i Designdrivet eller skapa en grupp som ska gå Designdrivet?

Läs mer om Designdrivet

Dela sida

Kontakt

Har du frågor om Designdrivet? Kontakta gärna någon av oss!

Fredrik Forsman

Fredrik Forsman
Projektledare 

Tel. 08-406 84 46

fredrik.forsman@svid.se

Kristina Frisk

Kristina Frisk
Vd 

Tel. 08-406 84 44

kristina.frisk@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40