Så kan ditt företag få experthjälp för övergång till cirkulärt arbete

Allt fler efterfrågar hållbara lösningar av företag de arbetar med, vilket ställer krav på en övergång till cirkulärt arbete. Nu kan du få experthjälp av en erfaren konsult för att ställa om din verksamhet.

Ecodesign audit, en del av EcoDesign Circle, ger små och medelstora företag möjlighet att få experthjälp för en övergång till att arbeta cirkulärt.

Målen med projektet är att utvärdera problem relaterade till hållbarhet. Detta kommer att ske genom möten med företag för att identifiera åtgärder för att tillämpa ekodesignprinciper, miljömål, avfall med mera.

Ecodesign audit - experthjälp

Nu vill vi komma i kontakt med företag som vill vara med i Ecodesign audit. En möjlighet för små och medelstora företag att få experthjälp för en omställning till att arbeta cirkulärt.

Är du intresserad?

Läs mer om vad detta innebär här eller kontakta projektledare Anna Velander Gisslén för mer information. 

Dela sida

Finansiärer

EcoDesign Circle finansieras av Interreg Baltic Sea Region och European Regional Development Fund.

EcoDesign Circle, Interreg Baltic Sea Region European Regional Development Fund

Mer om EcoDesign Circle

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40