SVID får verksamhetsbidrag från Tillväxtverket för 2017-2019

SVID har i konkurrens med andra verksamheter beviljats 15 miljoner kronor av Tillväxtverket för att stärka företagens arbete med design, fördelat över 2,5 år med start i juli 2017.

- Vi är oerhört glada över att få förtroende från Tillväxtverket, säger Robin Edman, vd på SVID. Vårt mål är att öka små och medelstora företags kunskap om, och användning av, designmetodik för att utveckla ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara företagsstrategier, affärsmodeller, varor och tjänster i syfte att öka innovationskraft och tillväxt.

Nu förbereder vi verksamheten för att mera direkt nå små och medelstora företag med internationell tillväxtpotential. Vi har etablerat samarbeten med näringslivsfrämjande organisationer som har verksamhet över hela landet, men välkomnar även nya parter för att nå högre grad av innovation.

I vårt erbjudande ingår både utbildning och rådgivning.

Innovation genom design

I beslutet står bland annat:

"Vi bedömer att sökande har förutsättningarna och kapaciteten att driva, utveckla och förnya verksamheten på ett bra sätt och att verksamheten är öppen för en bred grupp av relevanta små och medelstora företag med internationell tillväxtpotential och för andra relevanta aktörer inom området. Tillväxtverket ser som centralt att det sker en fortsatt utveckling av samarbetet med andra nationella aktörer inom design samt relevanta nationella och regionala företagsfrämjande aktörer. Därigenom nås målgruppen små och medelstora företag och stärks kunskapsuppbyggnaden och kunskapsspridningen om företagens arbete med design. Kontinuerlig förnyelse, affärsutveckling och innovation genom design är av stor vikt för svenska små och medelstora företags framgång och förmåga att möta den globala konkurrensen."

Mer om utlysningen

Läs pressmeddelande från Tillväxtverket: De får bidrag för att stärka företagens konkurrenskraft

6/12 2016: Nyhet från Tillväxtverket: Verksamhetsbidrag för långsiktig samverkan

Dela sida

Kontakt

Vill du veta mer eller samarbeta med oss? Kontakta mig!

Robin Edman. Foto: Tobias Fischer.

 

Robin Edman

Vd, SVID

robin.edman@svid.se

08-406 84 43

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40