Hållbarhetsguiden

Hjälp oss att utveckla Hållbarhetsguiden

Miljö, klimat och hållbarhet diskuteras i dag i många olika sammanhang. Det är dags att lämna den linjära ekonomin och gå in i den cirkulära. För att göra detta krävs förändringar och detta väcker ofta många frågor och behov av ny kunskap. Vilka frågor har du och vilken hjälp behöver du?

Vi ska nu utveckla Hållbarhetsguiden. Vårt mål är en ny uppdaterad webbplats som ger dig, företag och organisationer ett bra stöd i arbetet med att utveckla hållbara och cirkulära produkter och tjänster.

Tio frågor om dina behov

För att kunna göra en riktigt bra webbplats behöver vi känna till dina behov. Hjälp oss genom att svara på tio frågor. Du bidrar då till att skapa den Hållbarhetsguide som du är i behov av.

Till undersökningen (på svenska)
Till undersökningen (på engelska)

Enkäten går att besvara till och med den 12 mars. Sprid den gärna i ditt nätverk.

Tack på förhand för din medverkan!

Om Hållbarhetsguiden

Hållbarhetsguiden erbjuder stöd genom att samla information, metoder och goda exempel på hur man kan använda design för att nå en hållbar affär och för en hållbar samhällsutveckling.

Hållbarhetsguiden är en del av EcoDesign Circle, ett treårigt EU-projekt med syftet att öka kunskapen om ekodesign hos regionens små och medelstora företag, designer och designorganisationer. Tack vare detta kommer vi att utveckla en ny guide och involvera företag i arbetet att arbeta mer hållbart.

Till Hållbarhetsguiden

Mer om EcoDesign Circle

Dela sida

Chans till experthjälp för cirkulär omställning

Vill du få experthjälp av en erfaren konsult? I projektet EcoDesign Circle söker vi företag som vill ställa om till en mer cirkulär verksamhet. Skicka ett email till anna.velander-gisslen@svid.se för chans att ta del av denna möjlighet.

Finansiärer

EcoDesign Circle finansieras av Interreg Baltic Sea Region och European Regional Development Fund.

EcoDesign Circle, Interreg Baltic Sea Region European Regional Development Fund

Mer om EcoDesign Circle

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40