Design och utveckling i en komplex värld - nytt nummer av Swedish Design Research Journal

Hur skapar vi positiva upplevelser? Design och utveckling i en komplex värld. Det handlar det nya numret av Swedish Design Design Research Journal om.

I en spännande intervju möter vi Darja Isaksson, som kombinerar digitalisering och design.

Vi träffar Veryday (uppköpta av McKinsey) och Fjord (uppköpta av Accenture) och frågar vad som ligger bakom förvärven och hur de ser på framtiden. 

Begreppet "servitization", att kombinera tjänster och produkter, avhandlas genom två forskare på ämnet.

I en artikel om hållbar design får vi lära oss om begreppet ekodesign, och hur det kan spridas till designer och studenter. 

Vi får också läsa om hur designlabb byggs upp - för att få desin attanvändas i nya typer av organisationer och av människor som inte är utbildade designer. 

Artiklar om detta och mer möter du i vårt nya nummer!

Läs och ladda ner

Läs och ladda ner Swedish Design Research Journal nr 1 2017

Om Design Research Journal

Swedish Design Research Journal är en tidskrift för designforskningen och utvecklingen av designområdet.

Tidskriften kommer ut en till två gånger per år och består av två delar: en forskningsdel där en redaktionskommitté granskat bidragen i en anonym process och en del som utgörs av intervjuer, reportage, krönika och recensioner av designrelaterad litteratur.

Läs och ladda ner tidigare nummer av Design Research Journal här

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40