Marianne Norelius, hälsostrateg på Apoteket. Foto: Jennifer Nemie.

Motivationen det viktigaste

– Folk som röker vet att det är farligt. Men genom att använda sig av Hälsolabbet kan de se vilken effekt på hälsan det skulle ge att sluta. Det kan vara motivationen som får dem över tröskeln, säger Marianne Norelius, hälsostrateg på Apoteket.

Över hälften av de personer som hämtar ut receptbelagd medicin på Apoteket lider av någon av våra vanligaste folksjukdomar. Sjukdomar som i vissa fall skulle kunna undvikas med ändrade levnadsvanor. Det fick Apoteket att utveckla hälsokollen, ett test som finns på Apoteket där man snabbt får svar på vad man behöver jobba på för att minska risken för de här sjukdomarna. Under samma period utvecklades Hälsolabbet, en sida på apoteket.se där kunden får råd och stöd för att klara av att genomföra de förändringar de bestämt sig för att göra, exempelvis sluta röka eller gå ned i vikt.

– Vi vet hur svårt det är att ändra vanor. Därför blev Hälsolabbet en självklar följd av Apotekets Hälsokoll, säger Marianne Norelius, hälsostrateg på Apoteket.

Utmaning att skapa långvarig förändring

Både Apotekets Hälsokoll och Hälsolabbet har utvecklats i ett nära samarbete mellan Apoteket och designbyrån Doberman. För Apoteket var det viktigt att inte bara innehållet, utan även formen och utförandet, hade vetenskaplig grund. Johan Dovelius, design director på Doberman, menar att den stora utmaningen var att skapa långvarig förändring i människors sätt att leva.

– Om användaren går och köper ett par gångstavar och sen aldrig använder dem så har designen misslyckats. Nyttan visar sig alltså när användaren lägger om sin livsstil till det bättre, exempelvis äter sundare, rör sig mer och röker mindre. För att få reda på vad användarna ville ha jobbade man tidigt i processen med fokusgrupper. Man gjorde även djupintervjuer med företagare för att ta reda på hur de skulle vilja att tjänsterna fungerade, om de skulle köpa in dem till sin personal.

– Det blev tydligt hur viktigt det var att Hälsolabbet fanns som en stödfunktion till Hälsokollen. Man kan inte bara lämna människor med ett besked om sin hälsa utan att erbjuda hjälp att komma vidare, säger Marianne Norelius.

Text: Johanna Ohlson Foto: Jennifer Nemie

Artikeln kommer från Design & Affärer 2012. Ladda ner och beställ Design & Affärer här.

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40