Trapholt Design och Art Museum, Kolding

Kommunaldirektør Rikke Vestergaard

Designchef Ulrik Jungersen

Syddansk Universitet i Kolding

Syddansk Universitet i Kolding

Interiör från universitetet.

Syddansk Universitet i Kolding

Interiör från universitetet.

Koldinghus, Kolding

Koldinghus, Kolding

Previous Next

Kolding "Vi designar livet"

Det finns många goda exempel på olika platser som har utvecklats och blivit mer attraktiva genom design. Ett av de mest framgångsrika är den danska kommunen Kolding.

– Vi lever i en del av Danmark där vi inte automatiskt kan räkna med tillväxt. Vi måste arbeta för den. Målet är 10 000 fler invånare år 2022, säger Ulrik Jungersen, designchef på Koldings kommun i Danmark.

Med hjälp av design ska man göra Kolding till en attraktiv kommun att bo och driva företag i. I kommunen har man beslutat att arbeta med visionen "Vi designar livet". Det innebär att designtänket ska genomsyra all kommunal verksamhet, till exempel sophämtning, barnomsorg och äldreomsorg. Kolding har även en designinkubator, House of Design, som har till syfte att hitta nya tankesätt som gör näringslivet mer effektivt. Dessutom har kommunens hemsida en egen sida just för design.

- Flera studier visar att design ökar innovationförmågan och konkurrenskraften hos såväl företag som regioner. Därför är det naturligt för Koldings kommun att använda sig av designtänk och desigmetodik i utvecklingen av den kommunala välfärden, säger Ulrik Jungersen.

Från blöja till PhD

Kommunen har nyligen fått ett nytt universitet, Syddansk Universitet som är byggt av Henning Larsen achitects, där det bedrivs forskning och undervisning inom designkultur, designledarskap, designekonomi, strategisk design, design management, co-creation och entreprenörskap genom design. Kommunen har också inrättat ett designsekretariat som driver Koldings nya vision. Där arrangeras workshoppar för kommunens invånare och samtliga chefer i kommunen ska få en designutbildning. I samarbete med universitetet bedriver man också kampanjer, till exempel hur Kolding ska bli en mer attraktiv studieort.

- Det är viktigt att den kommunala organisationen tar ledningen i tillämpningen av designtänkandet. Därför skapade vi ett designsekretariat med den yrkeskompetens som krävs. Samarbete med utbildningsinstitutioner har intensiverats genom visionen och strategin "Vi designar livet", som fokuserar på design "från blöja till PhD".

Det handlar om trovärdighet

Redan nu syns resultat på ökad tillväxt och för att uppmärksamma den positiva inflyttningen har kommunen gått ihop med Koldings blibliotek och Koldings veckotidning för att porträttera några av de personer som flyttar in i kommunen i loppet av ett år. Varje lördag kommer ett porträtt att publiceras i Kolding ugeavis och under maj kommer flera av porträtten att ställas ut på biblioteket. Syftet med denna kampanj är att visa upp att Kolding är en attraktiv inflyttningskommun – för verksamheter, löntagare, studerande, barnfamiljer och singlar. På kommunens hemsida kan man se alla porträtt som hittills har blivit publicerade.

- Branding och attraktion handlar om trovärdighet och positiva berättelser om de styrkor och värderingar som finns i kommunen. Därför anser vi att det uppenbart att publicera konkreta och personliga berättelser om varför du flyttade till Kolding, säger Ulrik Jungersen.

Film från Kolding: "Vi designar livet"

Intervju med Koldings designchef Ulrik Jungersen

 

Intervju med Koldings kommunchef Rikke Vestergaard

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40